Basic

Thử xây dựng model dự đoán trả nợ vay (Loan Repayment Prediction) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thử xây dựng…

Computer Vision

Hướng dẫn chi tiết cách stream video & nhận diện trên web – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách stream video &…

Basic

Hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận, giải quyết bài toán Machine Learning – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tiếp cận, giải…

Computer Vision

Thử build và run docker image cho ứng dụng Deep Learning – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách build và run…

Computer Vision

Train YOLOv7, nhận diện YOLOv7 bằng GPU của Colab – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Train YOLOv7, nhận…

Computer Vision

Triển khai YOLO v6 thành API, lên web với Flask (Phần 2/2) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Triển khai YOLO…

Computer Vision

Train,test và triển khai YOLOv6 với custom data (Phần 1/2) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Train,test và triển…

Data Science - Data Analysis

Phân cụm dữ liệu dựa trên mật độ không gian với thuật toán DBSCAN – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức phân cụm…

Computer Vision

Thử làm hệ thống phát hiện xâm nhập và cảnh báo qua Telegram – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử làm hệ thống phát hiẹn xâm…

Basic

Thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động – Mì AI

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Airflow và thử dùng Airflow để crawl dữ liệu, train model hoàn toàn tự động nhé. Chúc các bạn thành công! #MìAI…

Computer Vision

Thử làm bài toán in-store heatmap cùng Yolov4 – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu phương pháp và thử…

Computer Vision

EfficientNet – một cách nghĩ mới trong scale model với accuracy cao – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về EfficientNet – một…

Basic

Hiển thị đồ thị thông số training realtime cùng Tensorboard – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị đồ…

Data Science - Data Analysis

Xây dựng model dự đoán bán chéo sản phẩm (Cross sell prediction) – Mì AI

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm vlog Mì AI của tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách Xây dựng model…

Computer Vision

Tìm hiểu Multi-Label Classification và làm bài toán nhận diện phong cảnh – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Multi-Label Classification và làm bài toán nhận diện phong cảnh nhé! Chúc các bạn thành công! #MìAI Fanpage: http://facebook.com/miaiblogGroup…