Computer Vision

Train model SSD Mobilenet với Tensorflow 2 trên Colab – Mì AI

Chào anh em, chúc mừng năm mới anh em, nhân dịp nghỉ lễ gửi đến anh em bài train SSD Mobilenet với Tensorflow 2 trên Colab theo phong cách Mì…

Computer Vision

Phát hiện và làm mờ mặt tự động như Japan AV

Hello anh em , hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm một bài toán phát hiện khuôn mặt và làm mờ mặt như trong các phim tư liệu…

Computer Vision

Cơ bản về Object Detection với R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN và YOLO

Chào toàn thể anh em Mì, hôm nay mình xin chia sẻ chút kiến thức nhỏ nhoi của mình về Object Detection nhé. Thời gian nhanh vãi cả lúa, thấm…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 2. Triển khai model AI nhận diện đối tượng MobileNet SSD lên Raspberry Pi

Hế lô anh em Mì. Tiếp nối series về Pi, sau bài hôm trước về cài cắm các thứ trên Pi tại đây thì hôm nay chúng ta sẽ làm…