Trang Thư viện Mì AI này mình dùng để chia sẻ các tài liệu hiện có cho các bạn có nhu cầu tham khảo nhé. Ngoài ra, để có chi phí duy trì máy chủ, domain, Mì AI xin phép được hiển thị quảng cáo trong link.

Xin cảm ơn các bạn!

Copyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

SÁCH TRÊN THƯ VIỆN MÌ AI

 1. Machine Learning
  • Tổng quan trí tuệ nhân tạo (Tiếng Việt: Tại đây)
  • Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy: Tại đây
  • Machine Learning for Dummies – IBM : Tại đây
  • Handon Machine Learning with Scikit, Tensorflow and Keras (học theo kiểu thực hành rất hay): Tại đây
  • Numpy Cookbook , học Numpy cơ bản: Tại đây
  • Introduce to Machine Learning – Ethem Alpaydin: Tại đây
  • Machine Learning, A Probabilistic Perspective: Tại đây
  • Machine Learning Yearning cực hot của thầy Andrew NG: Tại đây
  • Tổng hợp Note ghi chú cho khóa học ML của thầy Andrew NG rất trực quan và dễ hiểu của alex[AT]holehouse[DOT]org : Tại đây
  • Bộ sách Machine Learning tổng hợp hơn 200MB: Tại đây
  • Micael DaGraca – Practical Game AI Programming-Packt Publishing (2017): Tại đây
  • (For Dummies) John Paul Mueller, Luca Massaron – Artificial Intelligence for Dummies-Wiley (2018): Tại đây
  • An Essential Guide to Machine Learning for Beginners By Herbert Jones: Tại đây
  • Sách Trí tuệ nhân tạo Tiếng Việt: Tại đây
 2. Deep Learning
  • Neural Networks and Deep Learning. A Textbook By Charu C. Aggarwal: Tại đây
  • Mạng Nơ ron với Keras (Neral network with Keras Cookbook) – V Kishore: Tại đây
  • Deep Learning, Ian Godfellow: Tại đây
  • Deep Learning Essentials (2018, Packt): Tại đây
 3. IoT – Internet of Things
  • Artificial Intelligence in IoT, Fadi Al-Turjman : Tại đây
  • Advanced Raspberry Pi: Raspbian Linux and GPIO Integration By Warren Gay : Tại đây
  • Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi By Tanay Pant: Tại đây
  • Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces for the Raspberry Pi By Warren Gay: Tại đây
  • Samarth Shah – Learning Raspberry Pi-Packt Publishing (2015): Tại đây
  • Lập trình Arduino By Rick Anderson, Dan Cervo: Tại đây
  • Raspberry Pi Wireless Networks By Kurniawan: Tại đây
  • Raspberry Pi Image Processing Programming: Develop Real-Life Examples with Python, Pillow, and SciPy By Ashwin Pajankar: Tại đây
  • Raspberry Pi projects for dummies By Mike Cook, Jonathan Evans, Craft, Brock: Tại đây
 4. Computer Vision
  • Chống giả mạo trong các hệ thống nhận dạng khuôn mặt: Tại đây
  • Learning OpenCV 3 with Python – Joe Minichino: Tại đây
  • Tìm hiểu về Mask RCNN : Tại đây
  • OpenCV Computer Vision with Python – Joseph Howse : Tại đây
  • OpenCV Tutorials – Alexander Mordvintsev: Tại đây
 5. Natural Language Processing
  • Dialog Systems and Chatbots, Đại học Standford: Tại đây
  • Building Chatbot with Python – Sumit Raj: Tại đây
  • Nature Language Processing in Action – Hobson Lane, Hannes Hapke, Cole Howard (cực hay): Tại đây
  • Nature Language Processing in Python: Tại đây
  • Shay Cohen – Bayesian Analysis in Natural Language Processing (2016, Morgan _ Claypool): Tại đây
  • Thushan Ganegedara – Natural Language Processing with TensorFlow (2018, Packt Publishing): Tại đây
  • Speech and Language Processing for Human-Machine Communications_ Proceedings of CSI 2015 (2018, Springer Singa: Tại đây
 6. Math – Toán học
  • Toán học trong Machine Learning: Tại đây
  • Machine Learning Algorithms By Giuseppe Bonaccorso: Tại đây
  • Sách toán học chuyên sâu cho Machine Learning: Tại đây
  • Bộ sách thuật toán Machine Learning, Deep Learning và xử lý ảnh của Springer: Tại đây
 7. Python
  • Python thật là đơn giản – Võ Duy Tuấn: Tại đây
  • Begin to code with Python By Rob Miles: Tại đây
  • Think Python – Allen Downey: Tại đây
  • Python for everybody – Charles R.Severance : Tại đây
  • Xây dựng hệ thống ML bằng Python – Willi Richert: Tại đây
  • Python Cheat Sheet – Python All in one, DataCamp : Tại đây
  • Python Crash Course, Eric Matthes: Tại đây
  • Learn to Program with Python 3: A Step-by-Step Guide to Programming, Irv Kalb: Tại đây
  • A Concise Introduction to Programming in Python, Second Edition By Mark J. Johnson: Tại đây
  • An Introduction to Statistics with Python With Applications in the Life Sciences By Thomas Haslwanter: Tại đây
  • Mastering Python Networking By Eric Chou: Tại đây
  • Learning Python By Lutz M: Tại đây
  • Fluent Python By Luciano Ramalho: Tại đây
  • Applied Machine Learning with Python By Brian Overland: Tại đây
  • Introduction to Computation and Programming Using Python 2nd Edition: Tại đây
  • Python All-In-One for Dummies by John Shovic, Alan Simpson: Tại đây.
  • Web Scraping with Python: Tại đây
  • The Exclusive 7-Book Python Bundle: Tại đây
 8. Data Science:
  • The Ultimate Handbook for Beginners on How to Explore NumPy for Numerical Data, Pandas for Data Analysis, IPython, Scikit-Learn and Tensorflow for Machine Learning and Business By Steve Blair: Tại đây
  • Python for Probability, Statistics, and Machine Learning By Unpingco J: Tại đây
 9. Reinforcement Learning
  • Reinforcement Learning, A Survey: Tại đây
  • Reinforcement Learning, An Introdution, Richard S Sutton: Tại đây
  • Deep Recurrent Q-Learning for Partially Observable MDPs,Matthew Hausknecht and Peter Stone : Tại đây
 10. Pytorch:
  1. Deep Learning with Pytorch: Tại đây

DATASET TRÊN THƯ VIỆN MÌ AI

 1. Hình ảnh
  • Dữ liệu lửa đã gán nhãn để train YOLO: Tại đây
  • Dữ liệu hơn 32,000 ảnh chó mèo để train CNN: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh súng để train model: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh 3000 súng ngắn chất lượng cao (300MB): Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh 3000 súng ngắn đã gắn nhãn YOLO format: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh súng ở dạng X-Ray để train model nhận diện trên máy quét hành lý (cực lớn 70GB) : Tại đây (Phần 1) và Tại đây (Phần 2)
  • Dữ liệu hình ảnh dao để train model: Tại đây
  • Dữ liệu biển số xe máy để train nhận dạng: Tại đây
  • Dữ liệu biển số xe máy đã tách chữ số: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh chữ viết tay để train model OCR, Cinanmon AI: Tại đây
  • Dữ liệu 10,000 logo của các hãng nổi tiếng: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh indoor scenes để nhận dạng không gian: Tại đây
  • Dữ liệu 30,000 ảnh trên Flickr để train model (ko cần tải Torrent): Tại đây
  • Dữ liệu 8,000 ảnh trên Flickr (không cần tải torrent): Tại đây và nhãn của 8,000 ảnh Tại đây.
  • Dữ liệu hình ảnh hơn 16,000 xe oto đủ các hãng của ĐH Stanford: Tại đây và nhãn Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh oto nhiều màu sắc để train phân loại màu: Tại đây
  • Dữ liệu oto và xe máy chạy trên đường phố Việt Nam: Tại đây
  • Dữ liệu 20,000 ảnh về 100 chủ đề khác nhau như đồ vật, thức ăn.., WSID-100: Tại đây
  • Dữ liệu 5,000 ảnh gồm thức ăn và không phải thức ăn của EPFL: Tại đây
  • Dữ liệu 17,000 ảnh thức ăn chia theo 11 chủ đề của EPFL: Tại đây
  • Dữ liệu Thủ ngữ – ký hiệu tiếng nói bằng bàn tay cho người khuyết tật: Link 01, Link 02
  • Dữ liệu biển báo giao thông gần 40,000 biển đã gán nhãn YOLO (nguồn GTSRB): Tại đây
  • Dữ liệu biển báo giao thông Thụy Điển: Tại đây
  • Dữ liệu biển báo giao thông Việt Nam, nguồn ZaloAI: Tại đây
  • Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số: Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu phương tiện giao thông trên camera hành trình: Tại đây
  • Hình ảnh khuôn mặt đeo khẩu trang để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu tiền Việt Nam để train model phân loại tiền: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh cảnh trong nhà/ngoài trời để train model phân loại: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng trên thế giới tại các địa điểm khác nhau: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt Cambridge Face Dataset: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt người cực lớn CASIA – Webface: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt các nhân vật nổi tiếng Việt Nam: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt đã phân loại sẵn theo giới tính: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt kèm tuổi để train dự đoán tuổi (đa phần Asia): Tại đây, Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu ảnh để train phân biệt ảnh khoả thân, ảnh sexy và ảnh bình thường (dữ liệu nhạy cảm, 20GB ): Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh người đi bộ để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh người đủ tư thế để train nhận diện người: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh đồng hồ nước để train đọc số nước: Tại đây (Phần 1) và Tại đây (Phần 2)
  • Dữ liệu khớp tay để train Hand Pose Estimate: Tại đây
  • Dữ liệu train Human Action Pose: Tại đây
  • Dữ liệu chụp X Quang Phổi (14 bệnh) của VinBigData: Tại đây và bản đã gán nhãn YOLO Tại đây
  • Dữ liệu 120 loài hoa để train phân loại: Tại đây
  • Dữ liệu hình dạng khuôn mặt: Tại đây (tác giả: https://github.com/adonistio, các bạn phải cam kết chỉ dùng cho các mục đích phi thương mại theo yêu cầu tác giả)
  • Dữ liệu 10 loài chim gán nhãn Pascal VOC để train classify: Tại đây
  • Dữ liệu gán nhãn bảng trong văn bản để train detect table: Tại đây
  • Dữ liệu đường lưỡi bò để train model cắt lưỡi bò: Tại đây
 2. Video
  • Video quay cảnh đường phố để test model nhận diện biển số: Tại đây
  • Dữ liệu video về cử chỉ tay (hand gesture) để train model nhận diện hành động (nguồn IPN): Tại đây
 3. Âm thanh
 4. Văn bản
  • Dữ liệu văn bản tiếng Việt chia theo chủ đề (Kinh tế, Giáo dục, Y tế, Trẻ em, Phụ nữ) để train model NLP (cực lớn, > 100MB) : Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu từ vựng Tiếng Việt (11k từ, 22k từ, 39k từ và 74k từ): Tại đây
  • Dữ liệu bình luận trên mạng để train nhận diện cảm xúc: Tại đây
  • Dữ liệu hỏi đáp để train chatbot nhiều lĩnh vực khác nhau: Tại đây
 5. Dữ liệu khác trên Thư viện MÌ AI
  • Dữ liệu cuộc thi Dự đoán lưu lượng server, AIVN Contest 2: Tại đây
  • Dữ liệu 440,000 bản ghi mua bán nhà đất đầu năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 50,000 bản ghi mua bán xe oto đầu năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 1 triệu điểm thi tốt nghiệp Cấp 3 năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 1 triệu booking trên Booking.com: Tại đây
  • Dữ liệu kết quả số xố Miền Bắc 20 năm (2001-2021): Tại đây

Copyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Hãy cùng gia nhập cộng đồng Mì Ai nhé!

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

19 Replies to “Thư viện Mì AI”

 1. Hi Ad, nhờ các bạn check giúp link download Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số đang không download dc.

  Thanks.

   1. ad ơi, e vào tải lại không được rồi ạ. Mong ad fix lại ạ.
    Thanks ad!

 2. bác ad ơi, link download Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số đang không download dc. Bác check lại giúp em với ạ.
  Thanks ad

 3. Hi Ad, cho em hỏi phần “Dữ liệu khuôn mặt các nhân vật nổi tiếng Việt Nam”, anh có label không ạ.
  Thanks ad.

   1. Ad dạ là em có download về và xem thì tên người nổi tiếng được đánh số. Nên

   2. Hị ad, dạ là bộ dữ liệu em thấy là các folder người nổi tiếng được đánh số và em ko rõ số đó đại diện cho người nào nên em thắc mắc ạ.

 4. Ad dạ là em có download về và xem thì tên người nổi tiếng được đánh số.
  Nên em nghĩ sẽ có file(txt, excel) tương ứng tên người nổi tiếng với số đó.
  Nếu anh có cho em xin với ạ.
  Thanks ad.

 5. Anh ơi bộ dữ liệu 3000 ảnh súng ngắn gắn nhãn download bị chậm quá. Anh kiểm tra lại được không.
  Tks anh.

 6. Dữ liệu Chest X-rays là của VinBigdata chứ không phải của VinAI ạ. Mong admin sửa lại cho đúng. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *