Trang Thư viện Mì AI này mình dùng để chia sẻ các tài liệu hiện có cho các bạn có nhu cầu tham khảo nhé. Ngoài ra, để có chi phí duy trì máy chủ, domain, Mì AI xin phép được hiển thị quảng cáo trong link.

Xin cảm ơn các bạn!

Copyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

SÁCH TRÊN THƯ VIỆN MÌ AI

 1. Machine Learning
  • Tổng quan trí tuệ nhân tạo (Tiếng Việt: Tại đây)
  • Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy: Tại đây
  • Machine Learning for Dummies – IBM : Tại đây
  • Handon Machine Learning with Scikit, Tensorflow and Keras (học theo kiểu thực hành rất hay): Tại đây
  • Numpy Cookbook , học Numpy cơ bản: Tại đây
  • Introduce to Machine Learning – Ethem Alpaydin: Tại đây
  • Machine Learning, A Probabilistic Perspective: Tại đây
  • Machine Learning Yearning cực hot của thầy Andrew NG: Tại đây
  • Tổng hợp Note ghi chú cho khóa học ML của thầy Andrew NG rất trực quan và dễ hiểu của alex[AT]holehouse[DOT]org : Tại đây
  • Bộ sách Machine Learning tổng hợp hơn 200MB: Tại đây
  • Micael DaGraca – Practical Game AI Programming-Packt Publishing (2017): Tại đây
  • (For Dummies) John Paul Mueller, Luca Massaron – Artificial Intelligence for Dummies-Wiley (2018): Tại đây
  • An Essential Guide to Machine Learning for Beginners By Herbert Jones: Tại đây
  • Sách Trí tuệ nhân tạo Tiếng Việt: Tại đây
  • Tổng hợp về Linear Regression trong 6 trang giấy: Tại đây
  • Khóa học về Machine Learning và Data Mining của Đại học Bách Khoa Hà Nội: Tại đây
  • 20 dự án Machine Learning cực hay để tham khảo: Tại đây
  • Machine Learning in Python: Tại đây
 2. Deep Learning
  • Neural Networks and Deep Learning. A Textbook By Charu C. Aggarwal: Tại đây
  • Mạng Nơ ron với Keras (Neral network with Keras Cookbook) – V Kishore: Tại đây
  • Deep Learning, Ian Godfellow: Tại đây
  • Deep Learning Essentials (2018, Packt): Tại đây
  • So sánh Tensorflow vs Pytorch: Tại đây
  • Sơ lược về mạng Neural cho người mới bắt đầu: Tại đây
  • Notebook tìm hiểu nhanh về Convolution Neural Network: Tại đây
 3. IoT – Internet of Things
  • Artificial Intelligence in IoT, Fadi Al-Turjman : Tại đây
  • Advanced Raspberry Pi: Raspbian Linux and GPIO Integration By Warren Gay : Tại đây
  • Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi By Tanay Pant: Tại đây
  • Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces for the Raspberry Pi By Warren Gay: Tại đây
  • Samarth Shah – Learning Raspberry Pi-Packt Publishing (2015): Tại đây
  • Lập trình Arduino By Rick Anderson, Dan Cervo: Tại đây
  • Raspberry Pi Wireless Networks By Kurniawan: Tại đây
  • Raspberry Pi Image Processing Programming: Develop Real-Life Examples with Python, Pillow, and SciPy By Ashwin Pajankar: Tại đây
  • Raspberry Pi projects for dummies By Mike Cook, Jonathan Evans, Craft, Brock: Tại đây
 4. Computer Vision
  • Chống giả mạo trong các hệ thống nhận dạng khuôn mặt: Tại đây
  • Learning OpenCV 3 with Python – Joe Minichino: Tại đây
  • Tìm hiểu về Mask RCNN : Tại đây
  • OpenCV Computer Vision with Python – Joseph Howse : Tại đây
  • OpenCV Tutorials – Alexander Mordvintsev: Tại đây
 5. Natural Language Processing
  • Dialog Systems and Chatbots, Đại học Standford: Tại đây
  • Building Chatbot with Python – Sumit Raj: Tại đây
  • Nature Language Processing in Action – Hobson Lane, Hannes Hapke, Cole Howard (cực hay): Tại đây
  • Nature Language Processing in Python: Tại đây
  • Shay Cohen – Bayesian Analysis in Natural Language Processing (2016, Morgan _ Claypool): Tại đây
  • Thushan Ganegedara – Natural Language Processing with TensorFlow (2018, Packt Publishing): Tại đây
  • Speech and Language Processing for Human-Machine Communications_ Proceedings of CSI 2015 (2018, Springer Singa: Tại đây
 6. Math – Toán học
  • Toán học trong Machine Learning: Tại đây
  • Machine Learning Algorithms By Giuseppe Bonaccorso: Tại đây
  • Sách toán học chuyên sâu cho Machine Learning: Tại đây
  • Bộ sách thuật toán Machine Learning, Deep Learning và xử lý ảnh của Springer: Tại đây
  • Cuốn sách về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cực hay đến từ nhà xuất bản O’Reilly: Tại đây
 7. Python
  • Học Python nhanh qua 150 ví dụ trực quan: Tại đây
  • Sách học lập trình Python siêu nhanh cho người mới bắt đầu: Tại đây
  • Cheat sheet cực chi tiết cho anh em mới học: Tại đây
  • Bộ sách Python 7 in 1 siêu hay: Tại đây
  • Python thật là đơn giản – Võ Duy Tuấn: Tại đây
  • Begin to code with Python By Rob Miles: Tại đây
  • Think Python – Allen Downey: Tại đây
  • Python for everybody – Charles R.Severance : Tại đây
  • Xây dựng hệ thống ML bằng Python – Willi Richert: Tại đây
  • Python Cheat Sheet – Python All in one, DataCamp : Tại đây
  • Python Crash Course, Eric Matthes: Tại đây
  • Learn to Program with Python 3: A Step-by-Step Guide to Programming, Irv Kalb: Tại đây
  • A Concise Introduction to Programming in Python, Second Edition By Mark J. Johnson: Tại đây
  • An Introduction to Statistics with Python With Applications in the Life Sciences By Thomas Haslwanter: Tại đây
  • Mastering Python Networking By Eric Chou: Tại đây
  • Learning Python By Lutz M: Tại đây
  • Fluent Python By Luciano Ramalho: Tại đây
  • Applied Machine Learning with Python By Brian Overland: Tại đây
  • Introduction to Computation and Programming Using Python 2nd Edition: Tại đây
  • Python All-In-One for Dummies by John Shovic, Alan Simpson: Tại đây.
  • Web Scraping with Python: Tại đây
  • The Exclusive 7-Book Python Bundle: Tại đây
  • Sách Python Tiếng Việt rất hay của Thạc sỹ Nguyễn Văn Hậu: Tại đây
  • Khóa Python siêu tốc trong 35 trang siêu dễ hiểu: Tại đây
  • Tuyển tập Python gồm 50 quyển cực hay: Tại đây
  • Học nhanh Python qua 80 câu hỏi: Tại đây
  • 21 bài hướng dẫn code Python: Tại đây
  • 100 tip và trick để lập trình Python hiệu quả: Tại đây
  • Học Python theo cách thực hành siêu dễ hiểu: Tại đây
 8. Data Science:
  • The Ultimate Handbook for Beginners on How to Explore NumPy for Numerical Data, Pandas for Data Analysis, IPython, Scikit-Learn and Tensorflow for Machine Learning and Business By Steve Blair: Tại đây
  • Python for Probability, Statistics, and Machine Learning By Unpingco J: Tại đây
  • Sách Seaborn cho người bắt đầu: Tại đây
  • Sách nhập môn [365 Data Science] Intro to Data & Data Science: Tại đây
  • [365 Data Science] Statistics – sách thống kê: Tại đây
  • Lý thuyết về Feature Extraction chi tiết: Tại đây
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tại đây
 9. Reinforcement Learning
  • Reinforcement Learning, A Survey: Tại đây
  • Reinforcement Learning, An Introdution, Richard S Sutton: Tại đây
  • Deep Recurrent Q-Learning for Partially Observable MDPs,Matthew Hausknecht and Peter Stone : Tại đây
 10. Pytorch:
  1. Deep Learning with Pytorch: Tại đây

DATASET TRÊN THƯ VIỆN MÌ AI

 1. Hình ảnh
  • Dữ liệu lửa đã gán nhãn để train YOLO: Tại đây
  • Dữ liệu hơn 32,000 ảnh chó mèo để train CNN: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh súng để train model: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh 3000 súng ngắn chất lượng cao (300MB): Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh 3000 súng ngắn đã gắn nhãn YOLO format: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh súng ở dạng X-Ray để train model nhận diện trên máy quét hành lý (cực lớn 70GB) : Tại đây (Phần 1) và Tại đây (Phần 2)
  • Dữ liệu hình ảnh dao để train model: Tại đây
  • Dữ liệu biển số xe máy để train nhận dạng: Tại đây
  • Dữ liệu biển số xe máy đã tách chữ số: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh chữ viết tay để train model OCR, Cinanmon AI: Tại đây
  • Dữ liệu 10,000 logo của các hãng nổi tiếng: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh indoor scenes để nhận dạng không gian: Tại đây
  • Dữ liệu 30,000 ảnh trên Flickr để train model (ko cần tải Torrent): Tại đây
  • Dữ liệu 8,000 ảnh trên Flickr (không cần tải torrent): Tại đây và nhãn của 8,000 ảnh Tại đây.
  • Dữ liệu hình ảnh hơn 16,000 xe oto đủ các hãng của ĐH Stanford: Tại đây và nhãn Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh oto nhiều màu sắc để train phân loại màu: Tại đây
  • Dữ liệu oto và xe máy chạy trên đường phố Việt Nam: Tại đây
  • Dữ liệu 20,000 ảnh về 100 chủ đề khác nhau như đồ vật, thức ăn.., WSID-100: Tại đây
  • Dữ liệu 5,000 ảnh gồm thức ăn và không phải thức ăn của EPFL: Tại đây
  • Dữ liệu 17,000 ảnh thức ăn chia theo 11 chủ đề của EPFL: Tại đây
  • Dữ liệu Thủ ngữ – ký hiệu tiếng nói bằng bàn tay cho người khuyết tật: Link 01, Link 02
  • Dữ liệu biển báo giao thông gần 40,000 biển đã gán nhãn YOLO (nguồn GTSRB): Tại đây
  • Dữ liệu biển báo giao thông Thụy Điển: Tại đây
  • Dữ liệu biển báo giao thông Việt Nam, nguồn ZaloAI: Tại đây
  • Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số: Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu biển số ngoài đường phố : Tại đây
  • Dữ liệu phương tiện giao thông trên camera hành trình: Tại đây
  • Hình ảnh khuôn mặt đeo khẩu trang để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu tiền Việt Nam để train model phân loại tiền: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh cảnh trong nhà/ngoài trời để train model phân loại: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng trên thế giới tại các địa điểm khác nhau: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt Cambridge Face Dataset: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt người cực lớn CASIA – Webface: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt các nhân vật nổi tiếng Việt Nam: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt đã phân loại sẵn theo giới tính: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt kèm tuổi để train dự đoán tuổi (đa phần Asia): Tại đây, Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu ảnh để train phân biệt ảnh khoả thân, ảnh sexy và ảnh bình thường (dữ liệu nhạy cảm, 20GB ): Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh người đi bộ để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu hình ảnh người đủ tư thế để train nhận diện người: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh đồng hồ nước để train đọc số nước: Tại đây (Phần 1) và Tại đây (Phần 2)
  • Dữ liệu khớp tay để train Hand Pose Estimate: Tại đây
  • Dữ liệu train Human Action Pose: Tại đây
  • Dữ liệu chụp X Quang Phổi (14 bệnh) của VinBigData: Tại đây và bản đã gán nhãn YOLO Tại đây
  • Dữ liệu 120 loài hoa để train phân loại: Tại đây
  • Dữ liệu hình dạng khuôn mặt: Tại đây (tác giả: https://github.com/adonistio, các bạn phải cam kết chỉ dùng cho các mục đích phi thương mại theo yêu cầu tác giả)
  • Dữ liệu 10 loài chim gán nhãn Pascal VOC để train classify: Tại đây
  • Dữ liệu gán nhãn bảng trong văn bản để train detect table: Tại đây
  • Dữ liệu đường lưỡi bò để train model cắt lưỡi bò: Tại đây
  • Dữ liệu chó mèo để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu 10 loài chó để train nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu lái xe mất tập trung để train model phát hiện và cảnh báo: Tại đây
  • Dữ liệu sản phẩm lỗi để train model nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu các hạt giống cây trồng để train model nhận diện: Tại đây
  • Dữ liệu người đeo khẩu trang đi lại để train model nhận diện khẩu trang: Tại đây
  • Dữ liệu người đeo khẩu trang để train model tuân thủ 5K (Zalo AI): Tại dây
  • Dữ liệu phong cảnh để train multi label classification: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh x-quang train Ung thư vú: Tại đây
  • Dữ liệu khuôn mặt để train phát hiện người tốt/người xấu: Tại đây
  • Dữ liệu ảnh khuôn mặt để train dự đoán chỉ số BMI: Tại đây
  • Dữ liệu đồ nội thất gán nhãn YOLO v9 để train: Tại đây
 2. Video
  • Video quay cảnh đường phố để test model nhận diện biển số: Tại đây
  • Dữ liệu video về cử chỉ tay (hand gesture) để train model nhận diện hành động (nguồn IPN): Tại đây
  • Video clip quang cảnh trong siêu thị để test In-Store heatmap: Tại đây
 3. Âm thanh
  • Dữ liệu Speech để train Speech To Text của FPT: Tại đây hoặc Tại đây
  • Dữ liệu tiếng ho để train phát hiện COVID 19: Tại đây
  • Dữ liệu tiếng ngân nga để train model dự đoán bài hát (Zalo AI): Tại đây
 4. Văn bản
  • Dữ liệu văn bản tiếng Việt chia theo chủ đề (Kinh tế, Giáo dục, Y tế, Trẻ em, Phụ nữ) để train model NLP (cực lớn, > 100MB) : Tại đâyTại đây
  • Dữ liệu từ vựng Tiếng Việt (11k từ, 22k từ, 39k từ và 74k từ): Tại đây
  • Dữ liệu bình luận trên mạng để train nhận diện cảm xúc: Tại đây
  • Dữ liệu hỏi đáp để train chatbot nhiều lĩnh vực khác nhau: Tại đây
  • Dữ liệu tham chiếu điều khoản pháp luật của Zalo AI : Tại đây
 5. Dữ liệu khác trên Thư viện MÌ AI
  • Dữ liệu cuộc thi Dự đoán lưu lượng server, AIVN Contest 2: Tại đây
  • Dữ liệu 440,000 bản ghi mua bán nhà đất đầu năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 50,000 bản ghi mua bán xe oto đầu năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 1 triệu điểm thi tốt nghiệp Cấp 3 năm 2020: Tại đây
  • Dữ liệu 1 triệu booking trên Booking.com: Tại đây
  • Dữ liệu kết quả số xố Miền Bắc 20 năm (2001-2021): Tại đây
  • Dữ liệu toạ độ các tỉnh, quận, huyện, xã Việt Nam : Tại đây

Copyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Hãy cùng gia nhập cộng đồng Mì Ai nhé!

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

76 Replies to “Thư viện Mì AI”

 1. Hi Ad, nhờ các bạn check giúp link download Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số đang không download dc.

  Thanks.

   1. ad ơi, e vào tải lại không được rồi ạ. Mong ad fix lại ạ.
    Thanks ad!

     1. Anh ơi lại không truy cập được link rồi anh ơi

 2. bác ad ơi, link download Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số đang không download dc. Bác check lại giúp em với ạ.
  Thanks ad

 3. Hi Ad, cho em hỏi phần “Dữ liệu khuôn mặt các nhân vật nổi tiếng Việt Nam”, anh có label không ạ.
  Thanks ad.

   1. Ad dạ là em có download về và xem thì tên người nổi tiếng được đánh số. Nên

   2. Hị ad, dạ là bộ dữ liệu em thấy là các folder người nổi tiếng được đánh số và em ko rõ số đó đại diện cho người nào nên em thắc mắc ạ.

 4. Ad dạ là em có download về và xem thì tên người nổi tiếng được đánh số.
  Nên em nghĩ sẽ có file(txt, excel) tương ứng tên người nổi tiếng với số đó.
  Nếu anh có cho em xin với ạ.
  Thanks ad.

 5. Anh ơi bộ dữ liệu 3000 ảnh súng ngắn gắn nhãn download bị chậm quá. Anh kiểm tra lại được không.
  Tks anh.

 6. Dữ liệu Chest X-rays là của VinBigdata chứ không phải của VinAI ạ. Mong admin sửa lại cho đúng. Cảm ơn.

 7. anh có tài liệu về đề tài phân loại ảnh ô tô và xe máy không ạ cho em tham khảo với ạ

 8. Dữ liệu ảnh indoor scenes để nhận dạng không gian. ANH ƠI CÁI NÀY KHÔNG TẢI ĐƯỢC, ANH FIX DÙM EM. EM CÁM ƠN ANH

 9. anh ơi dow load dữ liệu nhận diện tiền Việt để train mà ko có dow được và dow rất chậm

 10. Anh ơi, anh kiểm tra giúp em bộ (Dữ liệu phong cảnh để train multi label classification) được không ạ,
  em vào tải thì Bitly bảo link bị block rồi ạ
  Em cảm ơn

 11. Bạn ơi bạn kiểm tra gúp mình phần dữ liệu văn bản: bình luận bằng tiếng việt với, mình down thì bitly báo block. Thanks bạn

 12. Nhờ a check giúp em link tải của cái này với ạ: Dữ liệu hình ảnh súng ở dạng X-Ray để train model nhận diện trên máy quét hành lý (cực lớn 70GB)

     1. Vậy ạ, a có bản backup k a. Hoặc tên dataset rồi e tự tìm cũng được ạ.

 13. Anh ơi,
  – Dữ liệu oto và xe máy chạy trên đường phố Việt Nam
  – Dữ liệu biển báo giao thông Thụy Điển
  – Dữ liệu biển báo giao thông Việt Nam, nguồn ZaloAI
  – Dữ liệu phương tiện giao thông trên camera hành trình
  – Dữ liệu biển số ngoài đường phố
  – Dữ liệu biển số oto để train nhận diện biển số
  Không load được ạ

 14. Dữ liệu oto và xe máy chạy trên đường phố Việt Nam:
  a Thắng xem hộ e có phải linl bị lỗi k ạ, và cho e hỏi data này đã gán nhãn để train yolo k ạ

 15. Các bạn có dữ liệu về các bộ phận trên cơ thể con người không ạ, Mình cảm ơn

 16. link data Dữ liệu biển số ngoài đường phố bị hỏng rồi anh ạ. Anh còn data đó không cho em xin với ạ

 17. Dạ anh cho e hỏi là: Em làm về nhận diện khuôn mặt và nhận diện mắt thì không biết lấy dữ liệu nào để test ạ

 18. Chảo anh và mọi người, em đang tìm và train model là các loại rác như chai nhựa, lon nhôm, giấy báo, … mọi người và anh có không cho em xin với ạ

 19. Dữ liệu oto và xe máy chạy trên đường phố Việt Nam không tải đc ạ

 20. Dữ liệu hỏi đáp để train chatbot nhiều lĩnh vực khác nhau không tải được ạ

 21. “Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy”
  Anh ơi, link này đã bị lỗi 404, nhờ anh fix giúp ạ, tks anh

 22. Em không tải được dataset về video quay cảnh đường phố để test model nhận diện biển số ạ. Mong ad xem giúp em

 23. Anh ơi
  “Dữ liệu lửa đã gán nhãn để train YOLO” đang không thể lấy link và không thể truy cập ạ !!!
  Nhờ anh fix hộ ạ

 24. Anh ơi anh cập nhật lại link của Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy được không anh. Mong ad giúp em ạ

 25. Anh có thể cho em biết một số dữ liệu mình có thể làm phân cụm k-means được không ạ? Em cám ơn a

 26. Dạ Ad xem lại giúp em những link này với, em vào thì nó có những lỗi như sau:
  1. Machine Learning
  “Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy”: link Google Drive không truy cập được
  3. IoT – Internet of Things
  “Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces for the Raspberry Pi By Warren Gay”: link của mục này là link của “Building a Virtual Assistant for Raspberry Pi By Tanay Pant”
  6. Math
  “Toán học trong Machine Learning” và “Sách toán học chuyên sâu cho Machine Learning” cùng một link
  7. Python
  “Begin to code with Python By Rob Miles”: link quá thời gian chờ
  “Learning Python By Lutz M” & “Fluent Python By Luciano Ramalho”: trang tải chờ quá lâu
  “Applied Machine Learning with Python By Brian Overland”: link quá thời gian chờ
  “Tuyển tập Python gồm 50 quyển cực hay”: lỗi 404
  8. Data Science
  “The Ultimate Handbook for Beginners on How to Explore NumPy for Numerical Data, Pandas for Data Analysis, IPython, Scikit-Learn and Tensorflow for Machine Learning and Business By Steve Blair”: link quá thời gian chờ
  “Python for Probability, Statistics, and Machine Learning By Unpingco J”: link quá thời gian chờ

 27. Dữ liệu biển số Oto không down load được ạ
  Mong anh Chiến Thắng kiểm tra giúp ạ
  Em cản ơn!

 28. Cảm ơn anh nhiều lắm!
  “Khóa học Machine Learning bằng video, gồm đủ code cực hay của Udemy” link này bị chết anh ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *