Computer Vision

Các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt (eKYC, Chấm công…) như : Eye Blink Check, Challenge-Response, CNN Classify (2D,3D),…

Computer Vision

Chống giả mạo bằng ảnh/video trong nhận diện khuôn mặt – Face Anti spoofing

Chào mừng anh em quay lại với blog Mì Ai, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp mảng Computer Vision với phương pháp Chống giả mạo bằng ảnh/video…