Computer Vision

Khử nhiễu ảnh với model Auto Encoder – Mì AI

Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng ứng dụng model Auto Encoder để xử lý bài toán khử nhiễu cho ảnh và so sánh với khử nhiễu bằng…

Computer Vision

Dạy bé “máy tính” tập tô màu cho ảnh đen trắng bằng mạng Auto-Encoder

Một tuần mới vui vẻ tới tất cả các member của MÌ Ai nhé. Tuần trước chúng ta kết lại toàn với bài dự đoán giá chứng khoán rồi, tuần…