Computer Vision

Chi tiết cách đo kích thước vật thể bằng OpenCV thuần

Chào tuần mới anh Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng OpenCV thuần với Python để thử đo kích thước các vật thể trong ảnh nhé. Việc đo…

Computer Vision

Thử làm phần mềm quét văn bản/scanner app bằng OpenCV

Xin chào anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ Thử giả lập máy quét văn bản/scanner bằng OpenCV xem nhé. Chắc hẳn anh em còn nhớ ngày trước…