Computer Vision

Kết hợp Object Detection và Object Tracking – Chương 3. Thử làm hệ thống đo tốc độ xe hơi trên cao tốc

Hiện tại do công việc bị xáo trộn vì em Corona nên mình không có nhiều thời gian ngâm cứu do vậy nên mình xin tạm dừng series Pi làm…