Computer Vision

Chung tay chống COVID-19, làm thử hệ thống phát hiện khẩu trang và nhắc nhở nếu không đeo bằng OpenCV

Tình hình là mùa dịch COVID 19 quá căng thẳng nên hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cách xây dựng một hệ thống phát hiện đeo khẩu…