Computer Vision

[Youtube] Mì Ai thử đọc paper về Nhận diện biển số xe (WPOD-NET @ ECCV 2018)

Mời các bạn cùng theo dõi clip nhé: Hãy join cùng cộng đồng Mì AI nhé! Fanpage: http://facebook.com/miaiblogGroup trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroupWebsite: https://miai.vnYoutube: http://bit.ly/miaiyoutube