Computer Vision

“7 tuyệt chiêu” chống giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video trong nhận diện

Xin chào tuần mới các anh em Mì Ai, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “7 tuyệt chiêu” chống giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video trong nhận diện khuôn…