Computer Vision

Khử nhiễu ảnh với model Auto Encoder – Mì AI

Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng ứng dụng model Auto Encoder để xử lý bài toán khử nhiễu cho ảnh và so sánh với khử nhiễu bằng…