Computer Vision

Kết hợp Object Detection và Object Tracking – Chương 3. Thử làm hệ thống đo tốc độ xe hơi trên cao tốc

Hiện tại do công việc bị xáo trộn vì em Corona nên mình không có nhiều thời gian ngâm cứu do vậy nên mình xin tạm dừng series Pi làm…

Computer Vision

Kết hợp Object Detection và Object Tracking – Chương 2. Xây dựng hệ thống đếm phương tiện giao thông trên đường

Hi anh em, hôm nay chúng ta sẽ thử Kết hợp Object Detection và Object Tracking – xây dựng hệ thống đếm phương tiện giao thông trên đường nhé. Trong…

Computer Vision

Tracking/theo vết đối tượng trong ảnh – Chương 1. Thử thuật toán tracking bằng Open CV

Rất vui được gặp lại anh em Mì AI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ thuật tracking/theo vết các đối tượng trong ảnh nhé. Câu hỏi…