Computer Vision

Kết hợp Object Detection và Object Tracking – Chương 2. Xây dựng hệ thống đếm phương tiện giao thông trên đường

Hi anh em, hôm nay chúng ta sẽ thử Kết hợp Object Detection và Object Tracking – xây dựng hệ thống đếm phương tiện giao thông trên đường nhé. Trong…

Computer Vision

Tracking/theo vết đối tượng trong ảnh – Chương 1. Thử thuật toán tracking bằng Open CV

Rất vui được gặp lại anh em Mì AI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ thuật tracking/theo vết các đối tượng trong ảnh nhé. Câu hỏi…