Basic

Cách sử dụng Thread trong Python

Sáng nay sưu tầm được mấy ảnh về Thread hay quá nên lưu lại. Anh em xử lý ảnh nên dùng Thread để tránh delay UI nhé. Nguồn ghi trên…