Computer Vision

[Youtube] Mì Ai thử đọc paper về Nhận diện biển số xe (WPOD-NET @ ECCV 2018)

Mời các bạn cùng theo dõi clip nhé: Hãy join cùng cộng đồng Mì AI nhé! Fanpage: http://facebook.com/miaiblogGroup trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroupWebsite: https://miai.vnYoutube: http://bit.ly/miaiyoutube

Computer Vision

[Nhận diện biển số xe] Chương 2 – Phát hiện biển số xe bằng pretrain WPOD-NET

Xin chào các bạn, hôm trước mình đã chia sẻ cùng các bạn cách sử dụng pretrain YOLO để nhận diện biển số tại đây. Tuy nhiên đúng như nhiều…