Basic

Anaconda – con rắn thần chống lỗi khi học AI trên Windows

Hế lô anh em Mì AI, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Anaconda – con rắn thần cứu cánh khi học AI trên Windows nhé. Chúng…

Basic

Chi tiết các cài đặt và thiết lập môi trường ảo trong lập trình Python

Hello anh em Mì Ai, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem môi trường ảo là gì và vì sao ta cần nó trong lập trình Python…