Computer Vision

Cơ bản về Object Detection với R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN và YOLO

Chào toàn thể anh em Mì, hôm nay mình xin chia sẻ chút kiến thức nhỏ nhoi của mình về Object Detection nhé. Thời gian nhanh vãi cả lúa, thấm…