Computer Vision

Triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4

Hello tuần mới anh em Mì, hôm nay chúng ta sẽ cùng Triển khai thực tế hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4 nhé.…

Computer Vision

Kết hợp Object Detection và Object Tracking – Chương 3. Thử làm hệ thống đo tốc độ xe hơi trên cao tốc

Hiện tại do công việc bị xáo trộn vì em Corona nên mình không có nhiều thời gian ngâm cứu do vậy nên mình xin tạm dừng series Pi làm…