Data Science - Data Analysis

Tác hại của imbalance data (dữ liệu mất cân đối) và hướng xử lý trong các bài toàn phân lớp – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu về tác hại của imbalance data (dữ liệu mất cân đối) và hướng xử lý trong các bài toàn phân…