Tác hại của imbalance data (dữ liệu mất cân đối) và hướng xử lý trong các bài toàn phân lớp – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu về tác hại của imbalance data (dữ liệu mất cân đối) và hướng xử lý trong các bài toàn phân lớp

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *