Lập trình điều khiển game Subway Surfer như Wii bằng Mediapipe pose và Pyautogui – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu và code về lập trình điều khiển game Subway Surfer như Wii bằng Mediapipe pose và Pyautogui

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

2 Replies to “Lập trình điều khiển game Subway Surfer như Wii bằng Mediapipe pose và Pyautogui – Mì AI”

  1. Em cũng có đem về chạy thử nhưng kể cả run bằng GPU thì nó vẫn delay lắm a ạ. E nghĩ dùng Yolo Tiny để nhận diện thì sẽ nhanh hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *