Phân loại biển báo giao thông bằng Deep Learning (CNN)

Chào tuần mới các member thân yêu, hôm nay anh em ta cùng nấu bát mì Phân loại biển báo giao thông nhé!

Hôm trước co một bạn trên Mì Ai yêu cầu viết về bài toán biển báo giao thông nên Mì AI đáp ứng liền. Về biển báo giao thông thì thường có 2 bài toán là:

 • Nhận diện biển báo
 • Phân loại biển báo

Với bài toán nhận diện biển báo thì bạn vừa phải detect biển báo trong hình và đồng thời nhận diện được đó là biển báo loại gì. Còn với bài Phân loại thì input đầu vào sẽ là các ảnh biển báo và chúng ta sẽ phân loại xem biển báo đó là biển gì? Ví dụ: giới hạn tốc độ, cấm rẽ trái, cấm quay đầu….

Hôm nay chúng ta sẽ làm bài toán Phân loại biển số trước nhé!

Let’s go!

Phần 1 – Phân tích bài toán

Bài toán của chúng ta như mình đã nói sẽ là input là 1 ảnh, output là ảnh đó là ảnh gì, hay cụ thể hơn là biển báo gì.

Về dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu biển báo giao thông nổi tiếng đó là German Traffic Sign.

phân loại biển số
Nguồn: Tại đây

Chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu training tải về tài link này .

Bộ dữ liệu này gồm khoảng gần 40k ảnh chia thành 43 folder là 43 loại biển báo khác nhau. Mỗi folder sẽ có 1 file CSV chứa thông tin các ảnh trong thư mục. Chúng ta chú ý vài thông tin sau:

 • ROI: là vùng ảnh chứa biển số với các thông tin X1, Y1, X2, Y2
 • ClassID: là nhãn của biển số (từ 1 đến 43)

Do đó, chúng ta sẽ train 1 model CNN để khi input là 1 ảnh thì sẽ predict ra 1 trong 43 class kia nhé.

Các bạn clone git của mình về bằng lệnh:

Sau đó tải data, giải nén và copy folder GTSRB vào thư mục gốc của project luôn nha.

Và bước cuối cùng là đừng quên cài thư viện nhé:

Phần 2 – Đọc và xử lý dữ liệu

Việc đầu tiên là phải đọc dữ liệu từ thư mục GTSRB đã, chúng ta sẽ lặp qua các thư mục con, đọc và add vào các list.

Ở đây sẽ có 2 list là:

 • pixels: Chứa tất cả các ảnh trong bộ dữ liệu
 • labels: Chứa nhãn của các ảnh trong bộ dữ liệu

Để đọc dữ liệu ta dùng đoạn code:

Xong con ong! Bây giờ sau khi đọc xong ta sẽ tiến hành chia dữ liệu train, test và val.

Như các bạn đã biết, với một bài toán Deep Learning thì với dữ liệu có được ta hay chia thành 3 bộ:

 • Train: Để train model
 • Val: Để validation model trong quá trình train
 • Test: Để kiểm thử model sau khi train xong
data split
Nguồn: Tại đây

Ở đây mình chia theo tỷ lệ 60% – 20% – 20%, nghĩa là 60% dữ liệu mình dùng để train, 20% cho validation và 20% còn lại để test. Việc chia dữ liệu test riêng rất cần thiết để xem model sẽ treat như nào với các dữ liệu unseen – chưa nhìn thấy bao giờ.

Để thực hiện việc đó mình sử dụng hàm sau:

Rồi! Sau bước này thì có đủ cả X và y cho các ông train, val và test rồi. Sang bước xây dựng model thôi.

Phần 3 – Xây dựng model phân loại biển báo

Bài này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Transfer Learning với các mạng nổi tiếng như VGG16, VGG19… nhưng ở đây mình xin demo việc tự xây một mạng đơn giản để các bạn hiểu từng bước cho dễ.

Nếu cần transfer learning, các bạn có thể đọc bài nhận diện tiền của mình tại đây

Ta cùng xây dựng model đơn giản:

Model này có mấy điểm các bạn cần chú ý:

 • Model có input size là 64x64x3, nghĩa là các ảnh đầu vào đều phải resize về 64×64.
 • Model có output = 43 – là số class biển báo ta có.
 • Model có sử dụng Dropout để tránh Overfit

Tổng số tham số là 10,698,555!

Phần 4 – Train model phân loại biển báo và kiểm thử

Thôi thì nguyên vật liệu đã xong, nồi niêu xong chảo cũng đủ cả thì giờ nấu Mì thôi anh em!

Chúng ta sẽ train khoảng 10 epochs với batch_size là 16.

Sau khi train xong thì save lại file h5 để lần sau còn sử dụng 😀

Model đạt val_accuracy là 0.9939 sau 10 epochs, một kết quả khá tốt:

Bây giờ ta thử eval trên dữ liệu test – dữ liệu unseen- xem kết quả ra sao nhé:

Kết quả eval với loss = 0.011 và accuracy khá cao 0.996:

Như vậy là model cũng khá ổn rồi! Vui quá anh em ah!

OK! Như vậy mình đã guide anh em làm một model classify biển báo đơn giản. Anh em có thể modify, áp dụng transfer learning hay bơm dữ liệu biển báo Việt Nam vào cho thực tế!

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo nhé!

Hãy join cùng cộng đồng Mì AI nhé!

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Cảm ơn bài tham khảo tuyệt vời tại đây.

Nguyễn Chiến Thắng

Một người đam mê những điều mới mẻ và công nghệ hiện đại. Uớc mơ cháy bỏng dùng AI, ML để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn! Liên hệ: thangnch@gmail.com hoặc facebook.com/thangnch

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *