Computer Vision

Lập trình điều khiển game Subway Surfer như Wii bằng Mediapipe pose và Pyautogui – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu và code về lập trình điều khiển game Subway Surfer như Wii bằng Mediapipe pose và Pyautogui Chúc các bạn…

Computer Vision

Nhận diện hành vi con người bằng Mediapipe Pose và LSTM Model – Mì AI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu và code về Model Nhận diện hành vi con người bằng Mediapipe Pose và LSTM Model nhé. Chúc các…