Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 5. Đưa model Tiny YOLO v3 lên Pi 3

Chào toàn thể anh em, hôm nay chúng ta sẽ tìm cách đưa model Tiny Yolo v3 lên Pi 3 xem cái kết nó như nào nhé? Bữa trước mình…

Computer Vision

Computer Vision & Pi – Chương 4. Train model Tiny YOLOv3 để xem có đưa lên Pi được không?

Hê lô xin chào tuần mới tất cả các member yêu quý của Mì AI. Tiếp nối đợt bài về Pi thì hôm nay mình sẽ cùng nhau Train model…