Basic

Cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng train model

Hi anh em, Hi anh em,hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách cài đặt CUDA trên Ubuntu để tăng hiệu năng cho máy chủ khi train model nhé! Nhân…