Computer Vision

Thử làm bác sĩ chuẩn đoán X-Quang cùng YOLO v5 (Phần 2/2)

Hi anh em, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về YOLO v5 với màn train model và triển khai model lên web nhé. Mình đã có bài số…

Computer Vision

Thử làm bác sĩ chuẩn đoán X-Quang cùng YOLO v5 (Phần 1/2)

Hi all anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về YOLO v5 và làm luôn bài toán chẩn đoán X-Quang cùng bộ dữ liệu của VinBigData…