Mì Transformer – tìm hiểu transformer theo cách dễ hiểu, dễ nhớ!

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mạng Transformer, một món SOTA trong làng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó rất hay nhưng kiến trúc cũng khá trừu tượng với phương châm “Attention is all we need” (ta chỉ cần Attention là đủ)

Link file slide: https://bit.ly/3lpMseX

Các bạn bấm vào hình bên dưới để xem bài giảng nhé:

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

One Reply to “Mì Transformer – tìm hiểu transformer theo cách dễ hiểu, dễ nhớ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *