[Mì Úp] Selenium & Cookie, crawl facebook không cần login nhiều lần – Mì AI

Warning: Đây là clip thử thách tạo một vLog bằng Tiếng Anh của mình. Mọi vấn đề về ngôn ngữ xin các bạn bỏ quá. Xin cảm ơn!

Chúc các bạn thành công!

#MìAI

Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://www.facebook.com/groups/miaigroup
Website: https://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *