Computer Vision

Triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4

Hello tuần mới anh em Mì, hôm nay chúng ta sẽ cùng Triển khai thực tế hệ thống nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt trên Raspberry Pi4 nhé.…

Share Data

Chung tay đẩy lùi COVID-19, Mì AI cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (COVID chatbot)

Trong lúc đại dịch COVID-19 đang lan tràn, tự cảm thấy cần làm gì đó chung tay cùng cộng đồng, tự đề ra mục tiêu, tự nghiên cứu, tự áp…

Computer Vision

Chung tay chống COVID-19, làm thử hệ thống phát hiện khẩu trang và nhắc nhở nếu không đeo bằng OpenCV

Tình hình là mùa dịch COVID 19 quá căng thẳng nên hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cách xây dựng một hệ thống phát hiện đeo khẩu…