Chung tay đẩy lùi COVID-19, Mì AI cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (COVID chatbot)

Trong lúc đại dịch COVID-19 đang lan tràn, tự cảm thấy cần làm gì đó chung tay cùng cộng đồng, tự đề ra mục tiêu, tự nghiên cứu, tự áp dụng để mong có gì đó giúp ích cho đời từ chuỗi ngày tự học Trí tuệ nhân tạo, AI, Machine Learning…. Mì Ai cho ra mắt cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (Covid chatbot)

Nhân một ngày đầu tuần, chia sẻ một chuyện vui. Mình không phải dân marketing chuyên nghiệp, cũng không phải là dân sale và hiện tại cũng không làm trong lĩnh vực lập trình. Mình là một banker đúng nghĩa!

Hôm nay tự design banner quảng cáo và ra mắt chatbot hỗ trợ thông tin về COVID-19 tại : http://m.me/covid19support

Miễn phí, phi lợi nhuận, không làm vì ai mà chỉ VÌ CỘNG ĐỒNG!

covid chatbot
import cv2
print("abc)

Sản phẩm nằm trong chuỗi ứng dụng đẩy lùi covid 19 tại đây: https://miai.vn/2020/03/11/chung-tay-chong-covid-19-lam-thu-he-thong-nhac-deo-khau-trang-bang-opencv/


Một sản phẩm của Mì AI Blog!
miaifull #MìAI
Fanpage: http://facebook.com/miaiblog
Group trao đổi, chia sẻ: https://facebook.com/groups/miaigroup
Blog: http://miai.vn
Youtube: http://bit.ly/miaiyoutube

#covid #covid19 #covid19support #corona #ncovi

Related Post

2 Replies to “Chung tay đẩy lùi COVID-19, Mì AI cho ra mắt chatbot hỗ trợ thông minh (COVID chatbot)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *